Disclaimer

Ultimoo streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

Ultimoo stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Ultimoo niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Ultimoo vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. Ultimoo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Ultimoo heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt op geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Ultimoo.