Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Voorkom ongewenste en onnodig hoge kosten voor uw debiteuren.

Incasseren met respect voor de maatschappij

Minnelijke incasso bespaart debiteuren en de maatschappij jaarlijks 2,5 miljoen gerechtelijke vorderingen en daarmee €500 miljoen aan gerechtelijke kosten. Daarmee heeft minnelijke incasso een groot maatschappelijk én economisch belang.

maatschappelijk-verantwoord-incasseren

Bedrijven

Minnelijke incasso biedt de beste oplossing voor het innen van achterstallige vorderingen: de kosten zijn laag, de effectiviteit is groot en de klantrelatie blijft veelal behouden.

Debiteur

Een debiteur wordt tegen relatief lage kosten (en zonder tussenkomst van de rechter of deurwaarder) in staat gesteld om alsnog te voldoen aan de financiële verplichtingen. 

Maatschappij

Door minnelijke incasso worden problematische schulden bij debiteuren in een vroeger stadium herkend, waardoor de schade voor de maatschappij flink verkleind wordt.

keurmerk-groot

Onze aanpak om maatschappelijk verantwoord te incasseren

Om het belang van maatschappelijk verantwoord incasseren te borgen heeft Ultimoo de normen van het strenge normenkader van het keurmerk van het NVI geïmplementeerd.

  • Wij nemen uitsluitend opdrachten aan van organisaties die op professionele en fatsoenlijke wijze zaken doen.
  • Na de eerste melding zullen wij minstens 5 serieuze pogingen ondernemen om door persoonlijk contact de debiteur in de gelegenheid te stellen aan de verplichtingen te voldoen.
  • Als een debiteur om een betalingsregeling verzoekt, dan zullen wij dit op basis van onderliggende stukken toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een betalingsregeling te weigeren.
  • Als blijkt dat een debiteur aantoonbaar in financiële problemen dreigt te komen of problematische schulden heeft, dan zullen wij extra voorzichtig zijn met het inzetten van gerechtelijke acties in verband met de daarmee samenhangende hoge kosten. Bovendien wijzen wij de debiteur in dergelijke situaties op mogelijkheden tot schuldhulpverlening.
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en zetten ons in voor de professionalisering van de incassobranche.

Wilt u ook sneller betaald worden?

Bespreek de mogelijkheden met een van onze specialisten.

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Liever iemand spreken bij Ultimoo?

edin-cehajic

Bel gerust met Edin

Op werkdagen bereikbaar van
09.00 - 17.00 uur

Telefoon
0348 - 486 425

E-mail
sales@ultimoo.nl