wki

De Impact van de WKI op Bedrijven en Consumenten

impact-wki-bedrijven-en-consumenten

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI), die op 1 april 2024 wordt ingevoerd, is een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van consumenten tegen oneerlijke incassopraktijken. Aan de andere kant schept het ook een duidelijk kader voor bedrijven en incassobureaus. 

WKI en Consumentenbescherming

De WKI stelt strenge eisen aan de incassosector. Deze eisen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van incassodiensten en het beschermen van consumenten tegen onethisch handelen.

De kwaliteitseisen van de WKI op hoofdlijnen:

  • Directie en medewerkers zijn van onbesproken gedrag.
  • Personeel moet vakbekwaam zijn.
  • Benadering van debiteuren is begripvol en hulpvaardig, niet agressief!
  • Het incassobedrijf is in kantooruren bereikbaar en de contactgegevens zijn op alle uitingen vermeld.
  • Voor de dossiers zijn alle relevante documenten beschikbaar.
  • Betwiste facturen worden serieus genomen en inhoudelijk beantwoord.
  • Er moet een klachtenregeling zijn.

Door bovenstaande kwaliteitseisen én de registratieplicht worden incassobureaus aangemoedigd om transparanter te werken. Dit resulteert in een betere bescherming van consumenten tegen agressieve incassotactieken, verkeerd berekende incassokosten en onterechte vorderingen. 

Effecten van WKI op Bedrijven

Voor ondernemers brengt de WKI ook veranderingen met zich mee. Bedrijven mogen alleen samenwerken met geregistreerde incassobureaus die voldoen aan de kwaliteitseisen van de WKI.

Dit betekent dat bedrijven meer zekerheid hebben over de professionaliteit en ethiek van de bureaus die hun incassozaken behandelen. Samenwerken met malafide incassobureaus wordt op die manier een stuk lastiger. Dit draagt bij aan een positiever imago van de incassobranche als geheel en bevordert een eerlijke incassopraktijk.

Ultimoo Incasso is al jaren een vooraanstaand lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Kwaliteit en ethisch handelen worden ondervangen met het incassokeurmerk van de NVI. Het strenge normenkader is altijd al onderdeel geweest van onze bedrijfsvoering. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van onze incassobenadering garanderen en voldoen wij al jaren aan de eisen die de WKI nu gaat verplichten.

Iedere debiteur heeft een eigen verhaal

De WKI zorgt ervoor dat incassobureaus niet alleen gericht zijn op het innen van schulden, maar ook de verplichting hebben om rekening te houden met de situatie van de debiteur.

Incassobureaus moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie verstrekken over de opbouw van de vordering en redelijke betalingsregelingen voorstellen wanneer dat nodig is. Daarnaast moeten debiteuren met problematische schulden worden doorverwezen naar de juiste hulpinstanties. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het indien nodig doorsturen van serieus wanhopige debiteuren naar suïcidepreventie.

Dit bevordert een eerlijker incassoproces waarbij de rechten van consumenten worden gerespecteerd. Natuurlijk gaat dit niet ten koste van de betaalverplichting van debiteuren.

Vooruitzichten voor de Toekomst

De WKI is een belangrijke stap in de richting van een meer gebalanceerde en professionelere incassomarkt. Door het bevorderen van transparantie, eerlijkheid en respect voor de rechten van consumenten, draagt de wet bij aan een gezondere financiële sector. Voor consumenten betekent dit een sterker vangnet tegen onrechtvaardige incassopraktijken. Voor bedrijven en incassobureaus biedt het een kans om vertrouwen op te bouwen en lange-termijnrelaties met hun klanten te onderhouden.

maatschappelijk-verantwoord-incasseren

Minnelijke incasso bespaart debiteuren jaarlijks zo'n €500 miljoen aan (onnodig) gerechtelijke kosten. Daarmee heeft minnelijke incasso een groot maatschappelijk én economisch belang. Deze visie onderschrijft een eerlijk incassoproces, zoals de WKI voorschrijft.

Conclusie

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening heeft een significante impact op de relatie tussen schuldeisers, incassobureaus en consumenten. Door een nadruk te leggen op consumentenbescherming en eerlijke incassopraktijken, zorgt de WKI voor een rechtvaardiger en transparanter incassolandschap. Het is een stap voorwaarts in het waarborgen van de belangen van alle betrokken partijen en het bevorderen van een gezonde financiële omgeving.

Dit artikel komt uit een serie van vier artikelen, waarin Ultimoo Incasso u informeert over de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI).