A.I. en fingerspitzengefühl

creditkronkels

A.I. is dé nieuwe heilige graal op allerlei vlakken. De definitie die als eerste op Google verschijnt is de volgende: Artificial intelligence, the simulation of 'human intelligence' processes by machines, especially computer systems. De vraag is of A.I. het vak van de credit manager gaat verbeteren als het gaat om het beheersen van het kredietrisico? Absoluut! De intake van nieuwe klanten en bewaking daarvan zal nog sneller en nog meer accuraat kunnen plaatsvinden. Maar gaat A.I. er ook voor zorgen dat het innen van facturen beter gaat? Ook hier is het antwoord natuurlijk ja. Vooral als het gaat om de nog relatief 'makkelijk' te innen facturen.

Mogelijkheden voor creditmanagers

Ook bij ons bedrijf gaan die ontwikkelingen hard, gebruikmakend van betalingsscores kan direct een traject worden opgestart dat meer rekening houdt met de situatie van de klant. Blijkt uit die score bijvoorbeeld dat iemand tegen schuldhulpverlening aan zit, of daar al mee bezig is, dan is al het contact gericht op hulp en niet zozeer (meer) op directe inning. Als blijkt dat een klant moeite heeft met betalen, dan wordt de oplossing eerder gezocht in het aangaan van een passende betalingsregeling. Deze zou zelfs met behulp van PSD2 deels kunnen worden voorgerekend. Blijkt uit bijvoorbeeld openbaar beschikbare bedrijfsinformatie dat het best goed gaat of zou moeten gaan met een onderneming, dan steken we in op directe betaling.

Een A.I. tool kan heel goed helpen bij het maken van afslagen in het te ondernemen geautomatiseerde traject en zelfs de toon van de berichten. En zo zijn er nog meer toepassingen die bijdragen aan de snelheid van handelen. Bijvoorbeeld Whatsapp in een chatbot heeft, zo hebben wij geleerd, bij jongere generaties een enorm positief effect op de contactscore, zelfs met A.I. gegenereerde antwoorden. Er zijn echter nog wel wat punten van aandacht, zo is empathisch vermogen (nog) niet helemaal op orde als je een reactie op berichten helemaal overlaat aan A.I. achtige oplossingen.

Meer tijd voor menselijke interactie

Toegegeven, het helpt en ik ben er ook van overtuigd dat in de zeer nabije toekomst ook in credit management flinke stappen worden gezet. Ondanks dat, ben ik er ook nog steeds van overtuigd dat de mens nodig is om de moeilijke gevallen goed te begrijpen. In mijn beleving zijn we nog ver verwijderd van een gehele overname van 'human intelligence', waar ik creativiteit, assertiviteit, empathie en vooral fingerspitzengefühl ook onder schaar. Het mooie is dat door de inzet van A.I. die persoon daar ook steeds meer tijd voor krijgt.