Incasso cowboys in bedwang houden

creditkronkels

Creditkronkels is een vaste column in het vakblad van de VVCM (Vereniging Voor Credit Management). De column, geschreven door Ultimoo Incasso-directeur Arjan Stigter, gaat over trends, nieuws en andere interessante onderwerpen uit de credit management wereld.

Onze branche heeft geen best imago, dat kan ik begrijpen want er zijn in het verleden, maar in steeds mindere mate, wel zaken geweest die wenkbrauwen doen fronsen. Toch ben ik er ook van overtuigd dat 99% van de markt goed en kwalitatief hoogwaardig werk levert. Dat kosten oplopen in een gerechtelijk traject is nog steeds een doorn in het oog maar dat komt niet in de laatste plaats door eisen van opdrachtgevers, hoge griffierechten, stevige B-tag tarieven en een handelswijze van de overheid zelf die vanuit de belastingdienst en het CJIB een rigide incassoproces met exorbitant hoge kosten hanteert.  Daar is tot op heden nog niets aan gedaan.

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening

Per 1 april 2024 is de wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) in werking getreden. Ik kan u melden dat dit een flinke bevalling is geweest voor het ministerie van J&V. In mijn rol als bestuurder bij de NVI ben ik er nauw bij betrokken geweest. Talloze sessies met verschillende stakeholders hebben geleid naar dat wat het nu is. Op zich een prima wet en wellicht ook noodzakelijk om de branche een formeel aanzien te geven. Of het werkelijk zal bijdragen aan de naam die is mee gegeven (kwaliteit) waag ik te betwijfelen. De meeste grote partijen zijn aangesloten bij de NVI en dragen het keurmerk van de NVI. Leg je de keurmerkcriteria naast de kwaliteitseisen van de WKI dan zal opvallen dat de WKI nog op veel punten tekort schiet. Vanuit J&V is wel aangegeven dat in het eerste jaar zal worden beoordeeld of aanscherping noodzakelijk is. We gaan het zien.

Stimuleren minnelijke fase

Voor een meerderheid in de 2e kamer was dit nog niet genoeg. “De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2024 met ruime meerderheid (alle partijen behalve de PVV) een motie aangenomen waarbij de regering wordt opgeroepen voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een nieuw incassostelsel. In dit incassostelsel wordt de minnelijke fase gestimuleerd, bij onnodig procederen de schuldeiser in de proceskosten veroordeeld, meedelen in beslag mogelijk gemaakt en krijgen deurwaarders een grotere rol voor een duurzame oplossing. Geweldig nieuws dat de voorstellen uit het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden" door bijna de gehele Tweede Kamer worden omarmd.” Dit is een citaat van de website van schuldinfo.

Ik moet zeggen dat ik dit initiatief wel kan waarderen, waar ik me dan niet in kan vinden is het feit dat de deurwaarder hierin een grotere rol zouden moeten krijgen. Waarom ik dat vind? Ik denk dat iedereen weet dat de kosten pas echt gaan oplopen als de deurwaarder het gerechtelijke traject opstart. Zie ook de opmerking die is gemaakt ten aanzien van onnodig procederen. Nu de WKI er is en deze toeziet op incassobureaus die voor het overgrote merendeel dossiers minnelijk afronden, lijkt het mij logischer als die grotere rol juist daar wordt neergelegd.  

Steeds minder dagvaardingen

De afgelopen jaren is een trend waarneembaar die laat zien dat er steeds minder wordt gedagvaard, met name als de vordering eerst wordt neergelegd bij een incassobureau. Ter illustratie bij ons kantoor wordt in 0,5% van alle dossiers een deurwaarder voor het gerechtelijke traject ingeschakeld. Uit het jaarverslag van de KBvG blijkt dit 15% te zijn. Ik ben benieuwd of de heilige huisjes blijven bestaan, wat mij betreft komt er eerst een Chinese muur tussen minnelijk en gerechtelijk en worden de privileges van de overheid aan banden gelegd.

En laten we toch ook nog altijd voor ogen houden dat wie iets koopt daar ook voor moet betalen, het mag niet zo zijn dat wie opkomt voor zijn recht, als boeman wordt gezien.