Vanaf 1 april 2024 behandelt Kifid incassotuchtklachten NVI-leden

kifid-nvi

Woerden/Den Haag, 7 maart 2024.

Vanaf 1 april 2024 kunnen consumenten en kleinzakelijke ondernemers met een klacht over het gedrag van een incassobureau, dat lid is van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI), terecht bij het financiële klachteninstituut Kifid. KIGID, het eigen klachteninstituut van NVI, neemt vanaf dat moment geen nieuwe incassotuchtklachten meer in behandeling en zal ophouden te bestaan. De overgang van de klachtenregeling van NVI naar Kifid valt samen met het moment dat de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ingaat. 

Mensen met een klacht over het gedrag van een incassobureau aangesloten bij NVI, leggen die in eerste instantie voor aan het incassobureau. Komen zij er met elkaar niet uit? Dan kunnen mensen vanaf 1 april 2024 met deze incassotuchtklacht terecht bij Kifid. Het indienen van een klacht bij Kifid is voor consumenten gratis. Kleinzakelijke ondernemers betalen voor behandeling van een incassotuchtklacht een eigen bijdrage van 50 euro.

Kifid en NVI zijn blij met de overgang van de klachtenregeling. Connie Maathuis, voorzitter/ directeur NVI, hierover: “De professionele wijze van klachtbehandeling door Kifid past heel goed bij de hoge incassostandaard van de NVI-leden.” Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur van Kifid, vult aan: “Ik ben blij dat Kifid deze vorm van klachtbehandeling kan aanbieden aan incassodienstverleners.” 

Klachten over gedrag, geen inhoudelijke klachten

Het huidige KIGID behandelt klachten over NVI-leden die gaan over gedragingen die ingaan tegen de geldende regels, zoals het Incasso Keurmerk en de NVI Gedragscode. Dat gaat Kifid net zo doen. Inhoudelijke klachten, bijvoorbeeld over de kwaliteit of levering van het gekochte product, behandelt KIGID niet en dat geldt ook voor Kifid. De behandeling van laatstgenoemde klachten blijft voorbehouden aan de burgerlijke rechter.

Kifid zal klachten tuchtrechtelijk beoordelen volgens de spelregels zoals vastgelegd in het Reglement Geschillencommissie Kifd - vanaf 1 april 2024. Als de Geschillencommissie beslist dat een mondelinge behandeling van de klacht nodig is, dan zal deze in de regel plaatsvinden bij Kifid in Den Haag.

Soepele overgang 

NVI en Kifid zorgen samen voor een soepele overgang en overdracht van kennis en ervaring van het KIGID. Zo is er het voornemen om in de loop van 2024 iemand met kennis van de klachtbehandeling door het KIGID te benoemen tot lid van de Geschillencommissie bij Kifid.

KIGID rondt tot 1 april 2024 ingediende incassotuchtklachten af 

Consumenten kunnen met een klacht over gedragingen van een NVI-lid nog tot 1 april 2024 terecht bij het KIGID. Klachten die op 31 maart 2024 nog in behandeling zijn, worden onder verantwoordelijkheid van KIGID afgehandeld volgens de Geschillenregeling NVI en het Reglement Klachtencommissie van NVI.

Over Kifid

Kifid is het financiële klachtenloket dat mensen met een klacht over een financiële dienst of dienstverlener een deskundige en laagdrempelige oplossing biedt, als alternatief voor een gang naar de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld waar consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners ieder de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Medewerkers van Kifid en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep zijn onpartijdig. Zij houden rekening met de kennisachterstand van consumenten en kleinzakelijke ondernemers, die in de regel zonder advocaat procederen. 

Over NVI

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Haar leden staan voor een sociale manier van incasseren. Zij zijn allen Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het maatschappelijk verantwoord incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren moeten aan strenge (kwaliteits)eisen en aan de NVI Gedragscode voldoen.