Wat Verandert er met de Nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI)?

ministerie-van-justitie-en-veiligheid-rechtsbescherming

De incassobranche staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Vanaf 1 april 2024 treedt de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) in werking. Deze wet heeft aanzienlijke gevolgen voor incassodienstverleners en schuldeisers. In dit artikel belichten we de belangrijkste wijzigingen en de impact die deze kunnen hebben.

Registratieplicht voor Incassodienstverleners

Een van de kernaspecten van de WKI is de invoering van een registratieplicht voor incassodienstverleners. Vanaf de ingangsdatum moeten alle incassobureaus zich registreren bij de screeningsautoriteit Justis. Zij hebben hier een jaar de tijd voor, want tot 1 april 2025 geldt een overgangsregeling voor de verplichte registratie. Dit is een belangrijke verandering, want zonder deze registratie is het niet langer toegestaan om buitengerechtelijke incassodiensten aan te bieden of uit te voeren. Dit verhoogt de transparantie en betrouwbaarheid binnen de incassobranche.

Kwaliteitseisen en Toezicht

De WKI stelt ook strikte kwaliteitseisen aan de incassodienstverlening. Deze eisen omvatten vakkennis, duidelijkheid van de vordering, omgangseisen, informatievoorziening, en administratieve processen. Incassobureaus moeten aantonen dat ze aan deze eisen voldoen. De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het toezicht en controleert of incassodienstverleners conform de wet handelen. “Als houder van het Incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), staat kwaliteit voor ons al jaren voorop,” aldus Arjan Stigter, Algemeen Directeur van Ultimoo Incasso. “Alleen van incassobureaus met het keurmerk kan met zekerheid worden gezegd dat processen en diensten goed en betrouwbaar zijn. Het is een goede zaak dat deze kwaliteit nu een absolute vereiste wordt in de markt.”

Uitgebreidere Bescherming voor Debiteuren

Een ander belangrijk element van de WKI is de versterkte bescherming van debiteuren. De wet waarborgt dat debiteuren niet verder in problemen worden gebracht door onrechtmatige incassopraktijken. Dit betekent dat incassobureaus zich moeten houden aan ethische normen en redelijke incassokosten.

Gevolgen voor Niet-geregistreerde Incassobureaus

Voor incassobureaus die niet voldoen aan de registratievereisten zijn de gevolgen aanzienlijk. Vanaf 1 april 2025 mogen niet-geregistreerde bureaus geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren. Dit onderstreept het belang van tijdige registratie en compliance met de nieuwe regelgeving. Belangrijk hierbij is dat nieuwe dienstverleners zich wél direct moeten registeren, voordat zij incassodienstverlening mogen aanbieden.

Conclusie: Een Nieuw Tijdperk in Incassodienstverlening

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening markeert een nieuw tijdperk in de Nederlandse incassomarkt. Met strengere eisen, toezicht en bescherming van debiteuren, beoogt de wet de kwaliteit en integriteit van de incassobranche te verhogen. Voor incassobureaus is het cruciaal om zich aan te passen aan deze veranderingen om hun diensten voort te kunnen zetten.

Ultimoo Incasso is groot voorstander van de WKI en heeft zich goed voorbereid op de nieuwe wet. “De kwaliteit van onze diensten loopt als een rode draad door onze organisatie. Wij voorzien geen enkel probleem bij het registreren als een professioneel incassobedrijf en zien vooral de positieve kant van de nieuwe wet. De WKI komt de kwaliteit en het imago van de incassomarkt ten goede en beschermt mensen met betalingsachterstanden beter. Zo komt een Nederland zonder problematische schulden weer een stapje dichterbij.”

Dit artikel komt uit een serie van vier artikelen, waarin Ultimoo Incasso u informeert over de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI).